Fakturownia - integracja

Jeśli chcesz wystawiać faktury za pomocą systemu księgowego Fakturownia, musisz dokonać integracji w panelu Meetendly. Przed przystąpieniem do integracji musisz przygotować kilka niezbędnych informacji.

  1. Nazwa domeny w serwisie fakturownia
  2. Klucz API
  3. Format numeru faktury

Domena

Nazwę swojej domeny, a mówiąc ściślej subdomeny znajdziesz po zalogowaniu do systemu Fakturownia. Nazwa pojawi się w pasku adresu w Twojej przeglądarce internetowej. Będzie to na przykład meetendly.fakturownia.pl. Podkreślona wartość (bez kropki), to właśnie nazwa domeny, którą musisz wkleić podczas konfigurowania integracji w systemie Meetendly.

Klucz API

W celu pobrania klucza API należy go najpierw utworzyć. Po zalogowaniu do systemu Fakturownia przejdź do Ustawienia → API. Następnie kliknij przycisk “Zobacz” a następnie pobierz lub wygeneruj nowy klucz API. Token pojawi się jako pierwsza informacja w tabeli.

Format numeru faktury

Prawo jasno określa, że przedsiębiorca musi wystawiać faktury zgodnie z określoną numeracją. Dodatkowo każda faktura powinna posiadać własny, unikalny numer. Meetendly pozwala określić format w jakim nadawany będzie ów numer.

Format musisz wpisać w polu “Format numeru faktury”. Do dyspozycji masz następujące znaki

Znak

Opis

#d

Dzień wystawienia faktury

#m

Miesiąc wystawienia faktury

#y

Rok wystawienia faktury

#z

Kolejny numer opłaconego spotkania nadawany przez Meetendly

Dla przykładu jeśli ustawisz format następująco: MY/#d/#m/#y/#z, to pierwsza faktura wystawiona za pomocą naszej integracji otrzyma numer (przyjmujemy datę wystawienia na 20 maja 2021) MY/20/05/2021/1, gdzie MY oznacza Meetendly, 20 oznacza dzień wystawienia, 05 miesiąc wystawienia, 2021 rok, a 1 to liczba porządkowa opłaconego spotkania.

UWAGA! Jeśli umawiasz spotkania płatne oraz bezpłatne, to liczba porządkowa będzie zwiększała się jedynie na podstawie opłaconych spotkań. Bezpłatne spotkania nie są uwzględniane w obliczaniu liczby porządkowej.